MENU

OKbase

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je agenturou s celostátní působností vyžadující komplexní řešení pro otázky personálních a mzdových agend. Předchůdce systému OKbase byl v rámci SZIF úspěšně implementován již v roce 2009, následně byl průběžně aktualizován, rozšiřován o další funkcionality a upgradován na system OKbase . V současnosti je nástrojem pro zajištění evidence docházky, výpočet mezd 1700 zaměstnanců a správu veškerých personálních agend včetně tvorby organizační struktury, služebního hodnocení, vzdělávání a náboru nových zaměstnanců. V rámci rozvoje systému jsme zajistili integraci se systémem SAP a celý systém sladili s požadavky zákon o státní službě.

Zpět na reference

OKbase

Personální a mzdový systém

Podívejte se i na další reference