MENU

Komplexní cyklus projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a Úřad práce (ÚP) dodáváme klíčové informační systémy (OKcentrum, OKnouze, OKpráce a další) od poloviny 90. let. Zajišťují výkon agend v oblasti státní sociální podpory, zaměstnanosti, hmotné nouze, sociálních služeb, sociálně právní ochrany dětí, osob se zdravotním postižením, dotačních programů a dalších. V posledních letech se významně podílíme na digitální transformaci fungování MPSV a ÚP. Portálové řešení „Jenda“ (JEdnoduše Na Dávky) umožňuje občanům v samoobslužné klientské zóně žádat o sociální dávky online; stejnou cestou jsou žadatelé informování o stavu a vyřízení své žádosti a mohou dokládat potřebné dokumenty. Tuto modernizaci provází hluboká transformace fungování samotného ÚP, jež umožní rostoucí množství žádostí plynule a efektivně zpracovávat. Rozhraní „Maruška“ pak umožňuje úředníkům jednotlivé úlohy efektivně zpracovávat v příslušném agendovém systému. Aplikace od OKsystem jsou součástí kritické informační infrastruktury státu a pracují s obrovským objemem citlivých dat. Jako takové musí splňovat i velmi přísné požadavky na bezpečnost, dostupnost a řízení přístupu k nim. Prostřednictvím „OKaplikací“ je vypláceno 100 mld. Kč ročně, pracují s nimi tisíce interních uživatelů (úředníků MPSV, ÚP i dalších organizací) a stovky tisíc externích uživatelů z řad veřejnosti. Po déle než čtvrtstoletí provozu „OKaplikací“ nedošlo k jejich významnému výpadku, nesprávnému fungování s dopadem na vyplácené dávky, ztrátě dat či ohrožení jejich bezpečnosti.

Zpět na reference

Komplexní cyklus projektu

Od návrhu až po kontinuální podporu a rozvoj

Podívejte se i na další reference